خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
دو شنبه 8 شهريور 1395برچسب:, :: 9:11 ::  نويسنده : علی عفریان

آزمون جامع (دفاعیه) پروژه سازه های فولادی

ویژه دانشجویان ترم تابستان ( به عنوان تاریخ اول )

و دانشجویان ترم های گذشته که تاکنون دفاع ننموده اند (به عنوان آخرین فرصت)

در تاریخ یکشنبه 21. 6. 95 ساعت 9:00 صبح در ساختمان امام علی ع برگزار می گردد.

* حضور در جلسه امتحان برای این دسته از دانشجویان در تاریخ مزبور الزامی و عدم حضور بمنزله ثبت نمره صفر می باشد. ضمنا دانشجویان موظف به تحویل پروژه خود در تاریخ مزبور می باشند.

* بدیهی است دانشجویان ترم تابستان در صورت تمایل می توانند در تاریخ دوم یعنی اواخر ترم مهر آینده(اواخر آذرماه) در آزمون دفاعیه شرکت نمایند. تاریخ و زمان دقیق از طریق وبسایت استاد به آدرس www.abdRazavi.ir و بورد آموزش دانشکده مهندسی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 * تاریخ  21.  6. 95 برای دانشجویان ترمهای گذشته به عنوان آخرین فرصت محسوب شده و در صورت عدم حضور یا عدم موفقیت در آزمون مزبور، نمره ی مردود برای آنها ثبت می گردد.

 

* شرایط برگزاری آزمون، تعداد سوالات و اطلاعات کامل مربوط به آزمون در آیین نامه اجرایی پروژه (قابل دانلود از لینک http://www.abdrazavi.ir/post-52.aspx) به تشریح آورده شده است.

 

پیروز و سربلند باشید

رضوی

سه شنبه 26 مرداد 1395برچسب:, :: 18:16 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد فخری زاده روز چهارشنبه مورخ 95/5/27 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 20 مرداد 1395برچسب:, :: 12:5 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استادکاوه اختر روزدوشنبه مورخ 95/5/25 به شرح ذیل می باشد:

روشهای اجرایی ساختمان ساعت(10-8) کلاس 515

مقررات ملی ساختمان ساعت(12-10) کلاس 515

سازه های بنایی ساعت(14-12) کلاس 515

سه شنبه 19 مرداد 1395برچسب:, :: 17:4 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس ترجمه پیشرفته 2 استاد احمدزاده روز یکشنبه مورخ 95/5/24 ساعت(13-9) کلاس 514 برگزار می گردد.

سه شنبه 19 مرداد 1395برچسب:, :: 14:6 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استادایگدر روزدوشنبه مورخ 95/5/25 به شرح ذیل می باشد:

ماشینهای الکتریکی 3 ساعت(13-10) کلاس 518

ماشینهای الکتریکی 2ساعت(17-14) کلاس 518

ماشینهای الکتریکی 2 ساعت(20-17) کلاس 518

سه شنبه 19 مرداد 1395برچسب:, :: 10:23 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس آشنایی با معماری جهان مشخصه 107 استاد ملائی روز دوشنبه مورخ 95/5/25 ساعت(16-14) کلاس 502 برگزار می گردد.

سه شنبه 19 مرداد 1395برچسب:, :: 9:10 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد غفاری به شرح ذیل میباشد:

ماشینهای مخصوص روز یکشنبه مورخ 95/5/24 ساعت(10-8) کلاس 524

رله وحفاظت روز یکشنبه مورخ 95/5/24 ساعت(12-10) کلاس 524

ایمنی در برق روز یکشنبه مورخ 95/5/24 ساعت(13-12) کلاس 524

عایق هاوفشار قوی روزیکشنبه مورخ 95/5/24 ساعت(16-14)کلاس524

مبانی سیستم های قدرت روز یکشنبه مورخ95/5/24 ساعت(18-16)کلاس 524

ماشین های سه فاز روزیکشنبه مورخ95/5/24 ساعت(20-18) کلاس524

ماشینهای مخصوص روز دوشنبه مورخ 95/5/25ساعت(10-8) کلاس 533

رله وحفاظت روزدوشنبه مورخ 95/5/25 ساعت(12-10) کلاس 532

ایمنی دربرق روزدوشنبه مورخ 95/5/25ساعت(13-12) کلاس 504

عایق هاوفشارقوی روزدوشنبه مورخ 95/5/25 ساعت(16-14) کلاس 501

مبانی سیستم های قدرت روزدوشنبه مورخ 95/5/25 ساعت(18-16) کلاس 516

ماشین های سه فاز روزدوشنبه مورخ95/5/25ساعت(20-18) کلاس533

 

دو شنبه 18 مرداد 1395برچسب:, :: 14:48 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد سیفی پور به شرح ذیل می باشد:

ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت 1سه شنبه مورخ 95/5/19 ساعت(14-11) کلاس 517

ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت 2 سه شنبه مورخ 95/5/19 ساعت(20-17) کلاس 524

ریاضیات پایه ومقدمات آمار سه شنبه مورخ 95/5/19 ساعت(17-14) کلاس 532

ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت1 چهارشنبه مورخ 95/5/20 ساعت(17-14) کلاس 528

ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت 2 چهارشنبه مورخ 95/5/20 ساعت(14-11) کلاس 528

ریاضیات پایه ومقدمات آمار چهارشنبه مورخ 95/5/20 ساعت(11-8) کلاس 528

دو شنبه 18 مرداد 1395برچسب:, :: 10:54 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی روز چهارشنبه مورخ 95/5/20 استاد رحیمی به شرح ذیل میباشد:

ریاضی مهندسی مشخصه 99 ساعت(11-8)(14-11) کلاس 523

ریاضی پیشنیاز مشخصه 100ساعت(16-14)(18-16)(20-18) کلاس 525

 

دو شنبه 18 مرداد 1395برچسب:, :: 9:8 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس فیزیک حرارت استاد محمدی روز دوشنبه مورخ 95/5/18 ساعت(12-10) برگزار نمی گردد.

یک شنبه 17 مرداد 1395برچسب:, :: 10:50 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاداحمدزاده به شرح ذیل میباشد:

ترجمه پیشرفته روز یکشنبه مورخ 95/5/17 ساعت(13-9) کلاس 511

زبان عمومی روزدوشنبه مورخ95/5/18 ساعت(18-14)کلاس 518

زبان عمومی روزچهارشنبه مورخ 95/5/20ساعت(13-9) کلاس501

شنبه 16 مرداد 1395برچسب:, :: 11:22 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس حرکت شناسی وبیومکانیک استاد عزیزی روز دوشنبه مورخ 95/5/18 ساعت(20-8) کلاس 534 برگزار می گردد.

شنبه 16 مرداد 1395برچسب:, :: 9:52 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد دریس روز شنبه مورخ 95/5/16 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 14:15 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه انتقال حرارت روز شنبه مورخ 95/5/23 ساعت 10 در ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد.

امتحان آزمایشگاه عملیات واحد روز دوشنبه مورخ 95/5/25 ساعت 9 در ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد.

امتحان آزمایشگاه مکانیک سیالات روز دوشنبه مورخ 95/5/25 ساعت 11 در ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد.

یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 16:11 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی آلی روز یکشنبه  مورخ 95/5/24  برگزار می گردد . 

جلسه جبرانی مخصوص دانشجویانی که غیبت داشته اند روز یکشنبه مورخ 95/5/17 ساعت 14 برگزار میگردد .

چهار شنبه 30 تير 1395برچسب:, :: 15:57 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی فیزیک روز سه شنبه مورخ 5/26 ساعت 11 برگزار می گردد.

محل برگزاری امتحان متعاقبا اعلام می گردد.

سه شنبه 29 تير 1395برچسب:, :: 15:40 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

سکشن های آزمایشگاه عملیات واحد و مکانیک سیالات به شرح ذیل می باشد:

دوشنبه( 10- 8و 12 -10 )آزمایشگاه عملیات واحد

سه شنبه (10-8 و12-10 ) آزمایشگاه مکانیک سیالات

شنبه 26 تير 1395برچسب:, :: 15:47 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

شروع آزمایشگاه های استاد پور فرهاد تا پایان ترم به شرح زیر می باشد :

آزمایشگاه تکنیک پالس ساعت 16 - 17:30

آزمایشگاه میکروپروسسور ساعت 17:30 - 19:00

کارگاه کامپیوتر استاد سیدعلی موسوی روز شنبه مورخه 95/04/26 تشکیل نمی گردد

چهار شنبه 23 تير 1395برچسب:, :: 14:57 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویانی که با استاد علی پور درس آزمایشگاه سیستم کنترل خطی در ترم تابستان دارنند : فقط در سکشن های ثبت شده برنامه هفتگی خود حضور داشته باشند و برنامه کلاسی تغییر نکرده است .

یک شنبه 20 تير 1395برچسب:, :: 13:52 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه کلاسهای استاد سالمی تجرد از تاریخ 95/04/20 تا تاریخ 95/04/25 تشکیل نمی گردد.

شنبه 19 تير 1395برچسب:, :: 9:31 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تاریخ شروع کلاسهای دکتر سالمی تجرد روز شنبه تاریخ 95/04/19 ساعت 15 به بعد تشکیل می گردد.

 
قابل توجه دانشجویان درس پروژه سازه های فولادی
نیمسال تابستان 95-94
 
آن دسته از دانشجویان محترمی که در نیمسال تابستان درس پروژه سازه های فولادی را اخذ نموده اند می بایست اقدامات زیر را انجام دهند:
 
1. ضروری است دانشجویان ارجمند عدد 45331 را به شماره 30006703513513 پیامک نمایند.
 
2. لازم است دانشجویان گرامی با مراجعه به سایت استاد به آدرسwww.abdRazavi.ir جهت دریافت نقشه معماری پروژه خود اقدام نمایند.
 
 
 
3. ضروری است دانشجویان محترم بر اساس آیین نامه تهیه پروژه (7صفحه ای) و با استفاده از راهنمای تهیه پروژه (63صفحه ای)  ، پروژه خود را به انجام رسانند.  فایل آیین نامه ، راهنما و دیگرفایل های مورد نیاز پروژه در لینک زیر قابل دانلود می باشد. ضمنا مطالعه دقیق آیین نامه و کتابچه ی راهنما برای کلیه دانشجویان الزامی است.
 
 
4. آزمون دفاعیه بصورت کتبی - 15 نمره ای - و بر اساس توضیحات مندرج در آیین نامه پروژه فولاد در تاریخ اول "ابتدای ترم مهر" و تاریخ دوم "انتهای ترم مهر" برگزار میگردد. دانشجو میتواند بنا بر صلاحدید یکی از تاریخ های مزبور را انتخاب و ضمن شرکت در جلسه مزبور پروژه خود - که 5 نمره از مجموع 20 نمره کل پروژه را دربر میگیرد -  را در همانروز تحویل نماید. روز و ساعت دقیق آزمون از طریق وبسایت استاد به آدرس Www.abdRazavi.ir اطلاع رسانی خواهد شد.
 
با آرزوی موفقیت، رضوی
تیرماه 95
چهار شنبه 9 تير 1395برچسب:, :: 12:32 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

 آزمایشگاه انتقال حرارت روز شنبه مورخ 95/04/12 به جای ساعت 14 راس ساعت 15 برگزار میگردد.

شنبه 22 خرداد 1395برچسب:, :: 6:40 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان استاد کیانی و استاد آل ناصر در تاریخ 95/03/26 برای تحویل مدارک کارآموزی و پروژه از ساعت 9 الی 18 به اتاق مدیر گروه مراجه فرمایند.

دو شنبه 17 خرداد 1395برچسب:, :: 8:1 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

تحویل پروژه استاد طاهری منفرد روز پنجشنبه 95/03/20 ساعت 14 در کارگاه کامپیوتر شماره 5 برگزار میگردد

سه شنبه 11 خرداد 1395برچسب:, :: 7:29 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان استاداحمد محمدی

دانشجویانی که در امتحان پایانی آزمایشگاه فیزیک1 و2 حضور نداشتند ویا صورتجلسه امتحانی را امضا ننموده اند،روز چهارشنبه 95/3/12 ساعت 10 صبح در آزمایشگاه فیزیک1 حضور یابند. بدیهی است در صورت عدم حضور غایب در امتحان محسوب و درس شما حذف می گردد.

یک شنبه 9 خرداد 1395برچسب:, :: 5:21 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تغییر تاریخ امتحانات استاد علی پور :

قابل توجه دانشجویانی که با استاد علی پور امتحان کنترل خطی و کنترل صنعتی(PLC) دارند تاریخ امتحانات از روز یکشنبه مورخ  03/09 به روز سه شنبه مورخ  03/11 ساعت 11 تغییر یافته است.

شنبه 8 خرداد 1395برچسب:, :: 16:17 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گرامی استاد محمدی که یکشنبه مورخ 95/3/9 ساعت 8 صبح امتحان عملی آزمایشگاه فیزیک دارند :

امتحان آزمایشگاه فیزیک 1 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 4 خرداد 1395برچسب:, :: 14:46 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه تمامی دروس با استاد احمد جرفی روز پنجشنبه مورخ 95/03/20 ساعت 14 در کلاس 1006 می باشد.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 62
بازدید دیروز : 778
بازدید هفته : 5460
بازدید ماه : 21964
بازدید کل : 2299397
تعداد مطالب : 140
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 4

Alternative content