خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
پنج شنبه 6 آبان 1395برچسب:, :: 15:45 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه برق:

کلیه آزمایشگاه های استاد عوید زاده روز شنبه مورخ 95/08/08 برگزار نمی گردد.

 

(به علت نصب دستگاه های جدید کارگاه های الکترونیک و دیجیتال)

پنج شنبه 6 آبان 1395برچسب:, :: 15:42 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه برق:

کلیه آزمایشگاه های استاد سعدونی روز شنبه مورخ 95/08/08 برگزار نمی گردد.

 

(به علت نصب دستگاه های جدید کارگاه های الکترونیک و دیجیتال)

کلاسهای آزمایشگاه شیمی تجزیه استاد حاجی عبدالله

این هفته به جای روز چهارشنبه 12 آبان، روز سه شنبه 11 آبان برگزار میگردد.

حضور دانشجویان در سکشنهای خود الزامیست.

پنج شنبه 6 آبان 1395برچسب:, :: 12:2 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

سکشن های آزمایشگاه فیزیک حرارت با استاد پریشانی روز پنجشنبه به شرح زیر تغییر یافت :

 

سکشن 16-14 به سکشن 12:30-11 و سکشن 18-16 به سکشن 14-12:30

چهار شنبه 5 آبان 1395برچسب:, :: 10:1 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه کلاسهای آزمایشگاه شیمی تجزیه استاد حاجی عبداله 

امروز چهارشنبه 5 آبان تشکیل نمی گردد

سه شنبه 4 آبان 1395برچسب:, :: 13:41 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی آزمایشگاهها و کارگاههای استاد بویری رحمانی سه شنبه مورخ 95/08/04 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 3 آبان 1395برچسب:, :: 15:3 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه ماشین ابزار با استاد ماندگاری از روز دوشنبه به روز چهارشنبه سکشن های 16 الی 18 و  18 الی 20 تغییر یافت.

دو شنبه 3 آبان 1395برچسب:, :: 10:38 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس نقشه کشی مهندسی با استاد واقف پور روز دوشنبه مورخ 95/08/03 سکشن 11 الی 12 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 2 آبان 1395برچسب:, :: 16:30 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

جبرانی کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی استاد نیک احوال روز دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 15:00 تا 16:30  و روز سه شنبه مورخ 95/8/4 ساعت 16:30 تا 18:00 برگزار می گردد.  

 

یک شنبه 2 آبان 1395برچسب:, :: 15:40 ::  نويسنده : علی عفریان

 

دانشجویان گرامی:

باسلام.

لطفا برای اطلاع از تشکیل ویا عدم تشکیل کلاسهای ساختمان امام علی(ع) به کانال تلگرام مدیریت امور کلاسها به آدرس uni_abadan_amozesh

مراجعه نمایید.

" با تشکر مدیریت امور کلاسها"

یک شنبه 2 آبان 1395برچسب:, :: 13:3 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه دیجیتال با استاد عوید زاده سکشن 13 الی 15 روز یکشنبه مورخ 95/08/02 برگزار نمی گردد.

پنج شنبه 2 آبان 1395برچسب:, :: 8:54 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

سکشن ساعت 18 الی 20 روز دوشنبه آزمایشگاه شیمی عمومی استاد لیدا اسدی

تا پایان ترم به  دو سکشن  8 الی 10  و  10 الی 12   همان روز تغییر یافت

یک شنبه 2 آبان 1395برچسب:, :: 8:11 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد علی پور روز یکشنبه مورخ 2/8/95 برگزار نمی گردد.

شنبه 1 آبان 1395برچسب:, :: 16:15 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس آمارواحتمالات استاد مطرود روز شنبه مورخ 95/8/1 ساعت(20-17) برگزار نمی گردد.

شنبه 1 آبان 1395برچسب:, :: 14:20 ::  نويسنده : علی عفریان

 

جلسه تحویل نقشه(ویژه غائبین جلسه توجیهی) پروژه فولاد استاد رضوی شنبه 95/8/8 ساعت12/30 کلاس 514 برگزارمی گردد.

 

شنبه 1 آبان 1395برچسب:, :: 13:44 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

جبرانی کارگاه های کامپیوتر استاد نیک احوال روز دوشنبه و سه شنبه این هفته مورخ   95/8/3 ، 95/8/4    از ساعت 15 به بعد تشکیل می گردد. حضور دانشجویان الزامیست.

شنبه 1 آبان 1395برچسب:, :: 11:31 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد محمودی ارجمند روز یکشنبه مورخ 95/8/2 برگزار نمی گردد.

پنج شنبه 29 مهر 1395برچسب:, :: 17:52 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه تمامی دانشجویانی که با استاد پریشانی آزمایشگاه فیزیک حرارت دارند،به اطلاع می رساند که در مورخ 95/8/6 سکشن 16 الی 18 به ساعت 12 الی 14 تغییر یافت و دانشجویان می بایست در این ساعت حضور یابند.

پنج شنبه 29 مهر 1395برچسب:, :: 17:11 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی ازمایشگاههای استاد ربیعی پنجشنبه مورخ 95/07/29 برگزار نمی گردد

پنج شنبه 29 مهر 1395برچسب:, :: 10:8 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی کارگاههای استاد ذهبی زاده روز پنج شنبه مورخ 95/07/29 برگزار نمی گردد.

پنج شنبه 29 مهر 1395برچسب:, :: 9:8 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی کارگاههای استاد نیک احوال امروز مورخ 95/07/29 روز پنجشنبه برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 28 مهر 1395برچسب:, :: 14:50 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد برائی روز چهارشنبه مورخ 95/7/28 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 28 مهر 1395برچسب:, :: 9:34 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس محاسبات ساختمانهای بتنی استاد محمودی روز چهارشنبه مورخ 95/7/28 ساعت(12-10) برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 28 مهر 1395برچسب:, :: 8:50 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه کارگاه های استاد آذری از تاریخ 95/7/24  تا 95/7/30  برگزار نمی گردد.

سه شنبه 27 مهر 1395برچسب:, :: 17:38 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس بررسی سیستم های قدرت  استاد ایگدر روز یکشنبه به جای ساعت 9 صبح ساعت 9:40 برگزار می گردد.

سه شنبه 27 مهر 1395برچسب:, :: 15:12 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

درس کارگاه کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو  استاد بزرگان روز سه شنبه مورخ 95/7/27 برگزار نمی گردد.

سه شنبه 27 مهر 1395برچسب:, :: 9:6 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس مدارهای الکتریکی استاد بویری رحمانی ساعت(12-10) روز سه شنبه مورخ 95/7/27 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 26 مهر 1395برچسب:, :: 17:47 ::  نويسنده : علی عفریان

 

قابل توجه دانشجویانی که روز پنج شنبه با استاد قربانی درس اخذ نموده اند ،می رساند استثنا این هفته  روز جمعه مورخ 95/7/30 به شرح ذیل برگزار می گردد:

اصول مدیریت ساخت ساعت(18-16)کلاس 106

اصول مدیریت ساخت ساعت(20-18)کلاس 106

زبان فنی ساعت(16-14) کلاس 106

ساختمان علوم انسانی

دو شنبه 26 مهر 1395برچسب:, :: 15:4 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس استاد ربیعی95/7/26ساعت(17-20)برگزار نمیگردد

دو شنبه 26 مهر 1395برچسب:, :: 13:31 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی ازمایشگاه های استاد سعدونی امروز مورخ 26 مهرماه 1395 برگزار نمی گردد به استثنای سکشن 8 الی 10 صبح

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1100
بازدید دیروز : 1594
بازدید هفته : 6167
بازدید ماه : 42097
بازدید کل : 2346079
تعداد مطالب : 164
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 4

Alternative content