خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
چهار شنبه 6 مرداد 1395برچسب:, :: 15:12 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد نعیمی مورخ 95/5/10 الی 95/5/13 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 6 مرداد 1395برچسب:, :: 10:40 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد فخری زاده روز چهارشنبه مورخ 95/5/6 برگزار نمی گردد.

سه شنبه 5 مرداد 1395برچسب:, :: 15:57 ::  نويسنده : علی عفریان

آزمون پایان ترم درس آزمایشگاه مقاومت مصالح استاد مالکی روزسه شنبه مورخ 95/5/19ساعت12/30 برگزارمی گردد.

سه شنبه 5 مرداد 1395برچسب:, :: 14:39 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد مالکی به شرح ذیل برگزارمی گردد:

انتقال حرارت 1روزیکشنبه مورخ95/5/10ساعت(11-8) کلاس511

مکانیک سیالات 1روزسه شنبه مورخ95/5/12ساعت(15-12/30) کلاس518

ترمودینامیک 1روزسه شنبه مورخ 95/5/12ساعت(17-15) کلاس 518

ترمودینامیک 1 روز سه شنبه مورخ 95/5/19 ساعت(11-8) کلاس 517

 

سه شنبه 5 مرداد 1395برچسب:, :: 10:59 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد اعظم کمالی روز چهارشنبه مورخ 95/5/6 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 16:14 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس شیمی آلی دکتر الهی روز دوشنبه مورخ 95/5/18 ساعت(13-10) کلاس 518 برگزار می گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 16:12 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای دکترالهی مورخ 95/5/6و95/5/11برگزار

نمی گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 15:57 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد خدادوست روز یکشنبه مورخ 95/5/10 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 15:26 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد ملائی مورخ 95/5/11 الی 95/5/13 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 14:45 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد فخری زاده روز سه شنبه مورخ 95/5/5 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 14:17 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد سیفی پور  مورخ 95/5/10 الی 95/5/12 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 14:15 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه انتقال حرارت روز شنبه مورخ 95/5/23 ساعت 10 در ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد.

امتحان آزمایشگاه عملیات واحد روز دوشنبه مورخ 95/5/25 ساعت 9 در ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد.

امتحان آزمایشگاه مکانیک سیالات روز دوشنبه مورخ 95/5/25 ساعت 11 در ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 9:13 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد معظمی گودرزی روز دوشنبه مورخ 95/5/11 به شرح ذیل برگزار می گردد:

ریاضی عمومی 1 ساعت(10/30-8) کلاس 525

ریاضی عمومی ومقدمات آمار ساعت(13-10/30) کلاس 525

معادلات دیفرانسیل ساعت(20-17) کلاس 528

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 8:49 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد دانش نیا روز دوشنبه مورخ 95/5/4 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:, :: 8:17 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد اعظم کمالی سه شنبه مورخ 95/5/5 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 17:25 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس فیزیک پیشنیاز استاد دریس روز یکشنبه مورخ 95/5/10 ساعت(14-12) کلاس 502 برگزار می گردد.

یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 16:11 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی آلی روز یکشنبه  مورخ 95/5/24  برگزار می گردد . 

جلسه جبرانی مخصوص دانشجویانی که غیبت داشته اند روز یکشنبه مورخ 95/5/17 ساعت 14 برگزار میگردد .

یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 14:42 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد هاشم پور روز دوشنبه مورخ 95/5/4 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 10:37 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد رحیمی روزهای دوشنبه وسه شنبه مورخ 95/5/4 و95/5/5 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 10:20 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس آشنایی با معماری جهان روز دوشنبه مورخ 95/5/4 ساعت(16-14) کلاس 502 برگزار میگردد.

یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 8:23 ::  نويسنده : علی عفریان

کارآموزی ترم تابستان-استاد رضوی

دانشجویان محترمی که درس کارآموزی خود را در ترم تابستان با استاد رضوی اخذ نموده اند لازم است مراحل ذیل را طی نمایند.

1- ارسال پیامک عدد 45341 به شماره 30006703513513

2- دریافت دفترچه کارآموزی از انتشارات دانشگاه

3- انتخاب یک موسسه، سازمان، اداره یا شرکت مرتبط با فعالیت های عمرانی که دارای یک دفترفنی یا پروژه اجرایی فعال جهت اشتغال دانشجو باشد. و نوشتن نام شرکت در فرم معرفی نامه (یکی از فرم های دفترچه ی کارآموزی) .

4- مراجعه به استاد جهت اخذ تاییدیه و امضای فرم فوق (با توجه به ترم تابستان، در صورت عدم حضور استاد مدیرگروه محترم آقای دکتر محبی (در ساعات اداری حضورشان در دفترگروه) فرم مزبور را امضا می نمایند.

5- مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و اخذ نامه رسمی معرفی نامه به موسسه انتخاب شده توسط دانشجو.

6- سپری نمودن مدت زمان ذکر شده در نامه کارآموزی در آن موسسه.

7- تهیه یک گزارش از فعالیت های انجام شده توسط دانشجو در آن موسسه در قالب یک CD

8 - تکمیل تمامی فرم های دفترچه کارآموزی توسط دانشجو و مسئولین آن موسسه.

9- اخذ نامه پایان دوره از موسسه مزبور به دانشگاه .

10- مراجعه به استاد و تحویل کلیه ی مدارک به استاد (نامه پایان دوره، CD گزارش، دفترچه تکمیل شده ی کارآموزی) و شرکت در جلسه ی دفاعیه.

"توضیح اینکه تاریخ جلسه دفاعیه و تحویل مدارک انتهای ترم از طریق برد آموزش و وبسایت استاد www.abdRazavi.irاطلاع رسانی خواهد شد. دانشجویان محترم ملزم به تکمیل مدارک خود و ارایه آنها در تاریخ مزبور و شرکت در جلسه دفاعیه می باشند."

یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 8:9 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی درس متره وبرآورداستادخسروی پوربه شرح ذیل برگزارمیگردد:

یکشنبه مورخ 95/5/3 مشخصه 519 ساعت(20-18) کلاس 525

چهارشنبه مورخ 95/5/6مشخصه 101 ساعت(20-18)کلاس 502

یکشنبه مورخ 95/5/10 مشخصه 519 ساعت(20-18)کلاس 525

چهارشنبه مورخ95/5/13مشخصه 101 ساعت(20-18)کلاس 502

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 16:38 ::  نويسنده : علی عفریان

 

جلسه توجیهی درس پروژه راهسازی استاد خسروی پور نیمسال 3-95-94 روز چهارشنبه مورخ 95/5/6 ساعت(19-18) کلاس 502 برگزار می گردد.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 16:20 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس فیزیک مکانیک استاد دریس روز یکشنبه مورخ 95/5/3 ساعت(14-12) کلاس 502 برگزار می گردد.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 14:53 ::  نويسنده : علی عفریان

 

به علت تعطیلی روز شنبه مورخ 95/5/9 به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس ترمودینامیک 1 با استاد یوسفی دارند می رساند: مشخصه 70 روز یکشنبه مورخ 95/5/10 ساعت(10/30-8) ومشخصه 69 ساعت(13-10/30) کلاس 518 حضور یابند.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 14:36 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد درشمالی روزدوشنبه مورخ 95/5/4 و95/5/11کلاس 523به شرح ذیل برگزارمی گردد:

معادلات دیفرانسیل ساعت (10/30-8)

ریاضی 2ساعت(13-10/30)

ریاضی مهندسی ساعت(16-14)

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 14:30 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استادحدادان روزیکشنبه مورخ 95/5/10 برگزارنمی گردد.

کلاسهای جبرانی این دروس روزدوشنبه مورخ95/5/18 به شرح ذیل برگزارمی گردد:

تحلیل مدارهای الکتریکی ساعت(13-10) کلاس 522

الکترونیک صنعتی ساعت(20-17) کلاس 525

مدارهای الکتریکی 2 ساعت(17-14) کلاس 525

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 10:49 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استادبابک سالم دزفولی شنبه مورخ95/5/2 برگزارنمیگردد.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 8:28 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد قلاوند شنبه ویکشنبه مورخ 95/5/2 و95/5/3 برگزار نمی گردد.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 8:27 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد بالدی روز شنبه مورخ 95/5/2 برگزار نمی گردد.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 170
بازدید دیروز : 1126
بازدید هفته : 8658
بازدید ماه : 45641
بازدید کل : 2241550
تعداد مطالب : 168
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 4

Alternative content