خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:14 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

درس جبرانی کارگاه کامپیوتر با استاد مهرانفر در کارگاه 7 کامپیوتر روز سه شنبه مورخ 95/02/14 ساعت 8 تا 12 برگزار میگردد.

پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:20 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی درس ریاضیات عالی مهندسی روز جمعه

مورخ 10/2/95 ساعت (12-9) کلاس 534

برگزار می گردد.

پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:1 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس های جبرانی روز یکشنبه مورخ 19/2/95 به شرح ذیل برگزار می گردد:

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله (10-8)

روش های اجرایی ساختمان (10:30-10)

روش های اجرایی ساختمان (13-10:30)

طراحی سازه های بتنی (17-14)

طراحی سازه های فولادی (20-17)

پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 8:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی عمومی روز پنجشنبه و جمعه  مورخ 95/2/9 و 95/2/10 برگزار نمی گردد

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 18:27 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه کنترل فرآیند استاد نعیمی روز جمعه مورخه 95/02/10 تشکیل نمی شود.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 18:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه عملیات واحد استاد کاظمی اسفه روز پنج شنبه مورخه 95/02/09 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:46 ::  نويسنده : علی عفریان

میان ترم استاد موسوی ده شیخ درس ماشین3 چهارشنبه مورخ15/2/95ساعت(14)برگزارمیگردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:32 ::  نويسنده : علی عفریان

درس سمینارعملیات واحد1مشخصه (2329و2481)شنبه

مورخ 11/2/95ساعت(20-17)کلاس511برگزارمیگردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:23 ::  نويسنده : علی عفریان

کلیه کلاسهای استاد حسینی چهارشنبه مورخ15/2/95برگزارنمیگردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:13 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد حسینی سه شنبه مورخ21/2/95به شرح ذیل میباشد:

درس طراحی وتجهیزات فرآیندی ساعت(12-9)کلاس514

درس مکانیک سیالات2ساعت(15-13)کلاس513

درس آشنایی بامهندسی شیمی ساعت(17-15)کلاس513

درس طراحی تجهیزات فرآیندی ساعت(20-17)کلاس 501

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:13 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد حسینی سه شنبه مورخ21/2/95به شرح ذیل میباشد:

درس طراحی وتجهیزات فرآیندی ساعت(12-9)کلاس514

درس مکانیک سیالات2ساعت(15-13)کلاس513

درس آشنایی بامهندسی شیمی ساعت(17-15)کلاس513

درس طراحی تجهیزات فرآیندی ساعت(20-17)کلاس 501

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:46 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد کارگر روز چهارشنبه مورخ 15/2/95 به شرح ذیل می باشد:

روستا2 ساعت(19-14) کلاس 513

تنظیم شرایط محیطی ساعت(13-11) کلاس513

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:29 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

کلاسهای استاد ساعی روز چهارشنبه مورخه 95/02/15 تشکیل نمی گردد

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:19 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

امتحان تشریحی پایان ترم استاد ساعی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت در تاریخ 95/03/05 ساعت 11 می باشد .

(در ضمن جزوه از انتشارات تهیه گردد)

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:45 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد کارگر پنج شنبه مورخ9/2/95 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:0 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای  جبرانی استاد موسوی ده شیخ

سه شنبه مورخ 14/2/95 به شرح ذیل  می باشد:

طراحی پست ساعت(30/10-8) کلاس 523

طراحی پست ساعت(20-17) کلاس526

طراحی خطوط ساعت(13-30/10)کلاس 523

ماشین 3 ساعت(17-14) کلاس 526

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 9:56 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد قلعه نوئی چهارشنبه

مورخ 15/2/95 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 8:13 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی ریاضی عمومی (کاردانی ساختمان)

استاد اسماعیل زاده روز  چهارشنبه

مورخ 15/2/95 ساعت(12-30/10)کلاس

 536 برگزار می گردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 8:10 ::  نويسنده : علی عفریان

کلیه کلاسهای استاد ابوالحسن قاسمی

روز چهارشنبه مورخ 8/2/95 برگزار نمی گردد.

سه شنبه 7 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:35 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

جبرانی آزمایشگاه شیمی عمومی استاد عالی محمدی روز پنج شنبه مورخه 95/02/09 ساعت 10تا12 برگزار میگردد.

سه شنبه 7 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 14:47 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

کلاسهای استاد نوراله دزفولی روز سه شنبه 95/02/07 تشکیل نمی گردد

سه شنبه 7 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:14 ::  نويسنده : علی عفریان

 

امتحان کتبی درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن

استاد بهمنی(همه سکشن ها)روز جمعه مورخ

 31/2/95 ساعت13 ساختمان امام

علی (ع) برگزار می گردد.

دو شنبه 6 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:47 ::  نويسنده : علی عفریان

امتحان های میان ترم استادغزالی فر درس هیدرولوژی دوشنبه مورخ20/2/95ساعت(11)کلاس527وساعت(13)کلاس501برگزارمیگردد.

دو شنبه 6 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:33 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد مدنی درس محاسبات عددی مورخ

13/2/95ساعت(14-13)کلاس521برگزارمیگردد.

دو شنبه 6 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه کامپیوتر استاد فقیه امروز مورخ 95/02/06 تشکیل نمی گردد

یک شنبه 5 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 18:22 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد روزگردچهارشنبه مورخ8/2/95درس مقاومت مصالح 1ساعت(15-13)کلاس536برگزارمیگردد.

یک شنبه 5 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:51 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس های جبرانی استاد نظر زاده به شرح ذیل میباشد:

درس معماری جهان شنبه مورخ11/2/95ساعت(12-10)(10-8)کلاس 501

درس عناصرجزئیات شنبه مورخ18/2/95ساعت(12-10)(10-8)کلاس 501

درس معماری اسلامی شنبه مورخ25/2/95ساعت(12-10)(10-8)کلاس501

یک شنبه 5 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:47 ::  نويسنده : علی عفریان

امتحان های میان ترم استاد کمالی به شح ذیل میباشد:

درس ایستایی 1مورخ 18/2/95

درس ایستایی 2مورخ25/2/95

درس مقاومت مصالح مورخ 19/2/95

درس استاتیک مورخ19/2/95

یک شنبه 5 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:15 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس های جبرانی استاد مقدم به شرح ذیل میباشد:

درس ایستایی مشخصه 1442 دوشنبه مورخ6/2/95ساعت(14-12)کلاس521

 

درس مقاومت مصالح وسازه های فلزی مشخصه1438چهارشنبه مورخ 8/2/95ساعت(14-12)کلاس526

درس سازه های بتنی (کارشناسی ناپیوسته)مشخصه 1479پنج شنبه

مورخ9/2/95ساعت(14-12)کلاس 538

درس سازه های فلزی مشخصه 1487و1488شنبه مورخ11/2/95ساعت(18-16)و

(20-18)کلاس 537

درس سازه های فلزی مشخصه 1488و 1487مورخ18/2/95ساعت(18-16)

(20-18)کلاس537

درس سازه های بتنی مشخصه1479پنج شنبه مورخ16/2/95ساعت(14-12)کلاس538

یک شنبه 5 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:31 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استادپزشکیان درس پایگاه داده ها چهارشنبه مورخ8/2/95ساعت(18-16)(20-18)کلاس537برگزارمیگردد.

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1747
بازدید دیروز : 5209
بازدید هفته : 21891
بازدید ماه : 135979
بازدید کل : 2018951
تعداد مطالب : 103
تعداد نظرات : 76
تعداد آنلاین : 4

Alternative content