خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
درباره وبلاگ


به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید

دو شنبه 1 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:42 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه عمومی استاد زمانی روز دوشنبه 93/2/1  و روز چهارشنبه 93/2/3 برگزار نمی گردد

یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:, :: 16:51 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

 

کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو استاد روز گرد  مورخ 31/ 1 /93 ( سکشن 18-20) برگزار نمی گردد

 

 

یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:, :: 10:49 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه های استاد گلستان این هفته مورخ دوشنبه  93/2/1 و  سه شنبه 93/2/2 برگزار نمی گردد

پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, :: 17:3 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد صفایی روز جمعه مورخ 29/1/93 تشکیل نمی گردد

پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, :: 8:36 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان محترم که با استاد زارعی کارگاه الکترونیک خودرو دارند میرساند که سکشن های روز جمعه ساعات زیر برگزار میگردد :

جمعه 18:00  تا   20:00   محل برگزاری : آزمایشگاه دیجیتال دانشکده ی فنی کارگاهها

جمعه 16:00  تا   18:00   محل برگزاری : آزمایشگاه الکترونیک دانشکده ی فنی کارگاهها

شنبه 16 فروردين 1393برچسب:, :: 14:23 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی عمومی با استاد نیکو سرشت مورخ 93/02/06 ساعت 14-11 در ساختمان فنی مهندسی ( آزمایشگاه ) برگزار می گردد

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 17:20 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزکنترل استاد جمعه کیا مورخ 93/2/10 ساعت 11درساختمان امام علی

امتحان آز عملیات واحد مورخ93/2/18 پنجشنبه ساعت 11در ساختمان امام علی

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 17:16 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

سکشن پنجشنبه 93/2/4آزانتقال حرارت استاد جلالی فر برگزار میگردد

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 15:25 :: نويسنده : علی عفریان


جبرانی در معادلات دیفرانسیل استاد سیدبویر مورخ

93/2/5 ساعت (14-12)کلاس 501 برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:24 :: نويسنده : علی عفریان


کلاس جبرانی کاربردریاضیات درمهندسی شیمی استادخدری جمعه

مورخ 93/2/5 ساعت (14-11) برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:36 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاد ایران برائی مورخ 93/2/3 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:0 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم مدارهای الکتریکی استاد خادمی

ساعت (11-8)(17-14) مورخ 93/2/8 برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:55 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم درس مدار1استادسحرمرادی به شرح زیراست:

روز سه شنبه مورخ 93/2/9 ساعت (11-8)

روزسه شنبه مورخ 93/2/16ساعت (17-14)

برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:50 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان پایان ترم استاد جمعه کیان به شرح زیر است:

آزمایشگاه کنترل فرآیند مورخ 93/2/10 ساعت (12-11) و

آزمایشگاه عملیات واحد  مورخ 93/2/18 ساعت (12-11)

برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:38 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم استاد جمعه کیان به شرح زیر است:

کنترل فرآیند 1 مورخ 93/2/10 ساعت (11-9) و

کاربردریاضیات درمهندسی شیمی مورخ93/2/17ساعت(16-14)

برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:26 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاد حاجی عبدالله مورخ 93/2/4 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:23 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل استاد باندری

روز سه شنبه مورخ 93/2/9 ساعت (10-8)

وروز چهارشنبه مورخ 93/2/10 ساعت (10-8)

برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 7:55 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

سکشن 10تا8 و سکشن 12تا10 استاد فهیمه عابدی زاده 3/2/93 برگزار نمی گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:30 :: نويسنده : علی عفریانکلاس فوق العاده درس استاتیک ومقاومت مصالح رشته مهندسی شیمی

استاد شمشیرساز روز جمعه مورخ 93/2/5 ساعت (16-14)کلاس503برگزار

میگردد.

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:19 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

امتحان میان ترم درس نظام اقتصادی صدر اسلام از فصل 1 تا اخر فصل 4تاریخ 9/2/93 ساعت 10:30 برگزار می گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:15 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

جبرانی حسابداری مباحث جاری استاد هاشم پور 4/2/93 ساعت 18-16 برگزار می گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:11 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاسهای استاد کمالی از تاریخ 2/2/93الی 10/2/93 برگزار نمی گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:6 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاسهای استاد مزارعی 4/2/93 برگزار نمی گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 12:24 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاداحمد محمدی مورخ 93/2/2 برگزارنمی گردد.

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:47 :: نويسنده : علی عفریان


دانشجویانی که روزپنج شنبه بااستادحجازی درس ماشین آلات دارند.در یکی از سکشن های روزچهارشنبه(9-8)(10-9)(11-10 حضور یابند.

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 9:26 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استادابوعلی مورخ93/2/3 برگزار نمی گردد.

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 9:16 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاسهای استاد علیخانی از2/2/93تا 10/2/93 برگزار نمی گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:59 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزشیمی فیزیک استادشجیراتی مورخ 93/2/7 روزیکشنبه درکلاس 502 برگزار میگردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:55 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزشیمی تجزیه استاد پیش جنگ مورخ 93/2/13 روز شنبه ساعت 16:00 درمحل آزمایشگاه برگزار میگردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:32 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آز آلی استادحمیدی واستادشیرعلی مورخ93/2/15 روزدوشنبه ساعت 13:00درکلاس535 برگزار میگردد

 

امتحان آزشیمی عمومی استاد حمیدی مورخ93/2/15 روز دوشنبه ساعت 15:00 در محل آزمایشگاه شیمی برگزار میگردد.

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد


آمار وبلاگ:  

بازدید امروز : 1983
بازدید دیروز : 2359
بازدید هفته : 7301
بازدید ماه : 40411
بازدید کل : 1038529
تعداد مطالب : 39
تعداد نظرات : 7
تعداد آنلاین : 33

Alternative content