خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
یک شنبه 27 فروردين 1396برچسب:, :: 16:9 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه کلاسهای استاد بشکوفه

روزهای یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه مورخ 27 28 29 فروردین برگزار نمی گردد

دو شنبه 2 اسفند 1395برچسب:, :: 12:3 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه شیمی عمومی استاد رضایی

سه شنبه 3 اسفند برگزار نمی گردد

دو شنبه 6 دی 1395برچسب:, :: 20:18 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان کارگاه تاسیسات مکانیکی استاد زرقانی روز پنج شنبه مورخ   95/10/9  ساعت  9:00 صبح برگزار می گردد.

سه شنبه 30 آذر 1395برچسب:, :: 13:29 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی درس هندسه کاربردی استاد مصباح روز شنبه مورخ 95/10/4  ساعت 8 تا 13 در کارگاه  1010 برگزار می گردد.

سه شنبه 30 آذر 1395برچسب:, :: 13:20 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه درک و بیان معماری 2 استاد شیبانی روز چهارشنبه مورخ  95/10/1 ساعت 14 تا 18 در کارگاه 1010 برگزار می گردد.

شنبه 20 آذر 1395برچسب:, :: 14:1 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

‼️‼️ کلاس طرح ۱ کارشناسی ارشد استاد مصباح روز دوشنبه مورخ 1395/09/22 برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز پنجشنبه مورخ 1395/09/25 سکشن ۸ تا ۱۲ و سکشن ۱۳ تا ۱۷ در کارگاه 1004 برگزار می گردد. ‼️‼️

کانال رسمی اطلاع رسانی کارگاه ها در تلگرام

Link:https://telegram.me/abd_kargah

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه شیمی آلی استاد رضائی بهبهانی

کلیه سکشن ها روز سه شنبه مورخ 7 دی ساعت 13 در ساختمان امام علی برگزار می گردد

امتحان پایانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد الهی

در تاریخ 5 دی ماه (10/5) ساعت 16 برگزار می گردد.

یک شنبه 14 آذر 1395برچسب:, :: 7:42 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که جلسه آخر آز شیمی تجزیه ( آزمایش منگانومتری) حضور نداشتند،

می توانند روز سه شنبه 16 آذر ساعت 9:30 در کلاس جبرانی این آزمایش حضور بهم رسانند.

پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 12:27 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی ازمایشگاه عملیات واحد استاد سالمی تجرد، برای دانشجویانی که در کلاس حضور نداشته اند، روز یکشنبه 95/9/7 ساعت 9 الی 11 برگزار میگردد.

پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 12:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد سالمی تجرد، برای دانشجویانی که در کلاس حضور نداشته اند، روز شنبه 95/9/6 ساعت 11 الی 13 برگزار میگردد.

پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 12:12 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه انتقال حرارت استاد سالمی تجرد، برای دانشجویانی که در کلاس حضور نداشته اند، روز شنبه 95/9/6 ساعت 9 الی 11 برگزار میگردد.

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 15:11 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد الهی

روز یکشنبه 14 آذر ساعت 14 می باشد

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 15:7 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد رضایی

روز سه شنبه 16 آذر ساعت 11 می باشد

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 15:4 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد عبادست

روز دوشنبه 15 آذر ساعت 16 می باشد

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 8:59 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو و نقشه کشی با کامپیوتر  با استاد بزرگان سکشن های 10 تا 12  و    14تا 17   و   17 تا 20 امروز سه شنبه مورخ 95/9/2 برگزار نمی گردد.

شنبه 29 آبان 1395برچسب:, :: 15:1 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

 کارگاه های استاد آذری روز شنبه مورخ 95/08/29 سکشن 15 تا 17   و   17 تا 20  برگزار نمی گردد.

شنبه 29 آبان 1395برچسب:, :: 14:20 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه جوشکاری استاد عامریان  روز شنبه مورخ 29 / 08 / 95  برگزار نمی گردد .

شنبه 29 آبان 1395برچسب:, :: 9:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

جلسه تحویل گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد و آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد سالمی تجرد روز دوشنبه مورخ 95/09/01 ساعت 11-10 در آزمایشگاه سیالات برگزار می گردد.

 

 

پنج شنبه 27 آبان 1395برچسب:, :: 17:26 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آزمایشگاه  *شیمی فیزیک*  استاد اسدی

روز شنبه 29 آبان تشکیل می گردد

 

سه شنبه 25 آبان 1395برچسب:, :: 11:56 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه فیزیک مکانیک(فیزیک1) با استاد بروایه روز سه شنبه مورخ 95/08/25 سکشن های 15-13 و 17-15 برگزار نمی گردد.

شنبه 25 آبان 1395برچسب:, :: 8:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آزمایشگاه شیمی آلی استاد رضایی

روز سه شنبه 25 آبان تشکیل نمی گردد.

دو شنبه 24 آبان 1395برچسب:, :: 15:23 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آز شیمی تجزیه استاد حاجی عبداله

این هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 25 و 26 آبان تشکیل نمی گردد

دو شنبه 24 آبان 1395برچسب:, :: 11:38 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه مدارهای منطقی با استاد ربیعی امروز مورخ 95/08/24 سکشن 15 الی 17 برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز پنجشنبه مورخ 95/08/27 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد

دو شنبه 24 آبان 1395برچسب:, :: 10:4 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه عملیات واحد با استاد سالمی تجرد روز دوشنبه مورخ 95/08/24 سکشن 16-14 راس ساعت 14:30 برگزار می گردد.

شنبه 22 آبان 1395برچسب:, :: 15:21 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه کارگاه های کامپیوتر استاد میلاد نیک احوال بجای روز پنج شنبه روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 15   -  16:30   و   16:30   -  18  برگزار میگردد.

پنج شنبه 20 آبان 1395برچسب:, :: 15:6 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 با استاد رستمی روز پنجشنبه مورخ 95/08/20 سکشن 18-16 برگزار نمی گردد.

پنج شنبه 20 آبان 1395برچسب:, :: 10:16 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس تمرین های معماری 1 با استاد اسپرغم روز پنجشنبه مورخ 95/08/20 سکشن 17-14 برگزار نمی گردد.جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 95/08/26 ساعت 16-14 در کلاس 1007 برگزار می گردد.

سه شنبه 18 آبان 1395برچسب:, :: 11:1 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه آزمایشگاه های استاد امانی روز سه شنبه مورخ 95/08/18 برگزار نمی گردد.

توجه

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که از جلسه آینده حضور کلیه دانشجویان الزامی و در صورت عدم حضور و غیبت درس مربوطه حذف خواهد شد.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 84
بازدید دیروز : 101
بازدید هفته : 84
بازدید ماه : 3347
بازدید کل : 2739810
تعداد مطالب : 220
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 4

Alternative content