خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
درباره وبلاگ


به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 13:29 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه فیزیک1 استاد بروایه روز چهارشنبه مورخ  93/09/12  ساعت 14 در محل آزمایشگاه فیزیک برگزار می گردد.

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 13:54 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزکنترل فرایند استادجمعه کیان روز پنجشنبه 93/9/6ساعت 8:00در کلاس 512 برگزار میگردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 13:47 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزسیالات استاد قلعه نوعی روز چهارشنبه مورخ 93/9/26 ساعت 10:00برگزار میگردد

سه شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 11:26 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه عملیات واحد با استاد موسوی فر روز سه شنبه مورخ 9/11 ساعت 14-13 در کلاس 501 برگزار می گردد.

سه شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 11:16 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه سیالات با استاد موسوی فر روز سه شنبه مورخ 9/11 ساعت 16-15 در کلاس 516 برگزار می گردد.

دو شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 17:42 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه درس درک و بیان محیط مشخصه 1549 و مشخصه 1550 روز دوشنبه مورخ 1 / 10 / 93 ساعت 12 و تحویل پروژه درس درک و بیان معماری 1 مشخصه 1819 ومشخصه  1818 روز دوشنبه مورخ 1 / 10 / 93  ساعت 10 در دانشکده فنی و مهندسی ( ساختمان کارگاه ها )برگزار می گردد .

دو شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 16:5 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزشیمی تجزیه استاد پیش جنگ مورخ93/9/4سه شنبه  و93/9/6پنجشنبه برگزار نمی گردد

 

 

دو شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 15:48 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه ماشین های الکتریکی استاد فضلی پور مشخصه 7 روز یکشنبه مورخ 9 /9 /93 ساعت 11 - 13  و مشخصه 8 روز دوشنبه مورخ 10 / 9 /93 ساعت 11 -13 و مشخصه 9 روز سه شنیه مورخ 11 / 9 / 93 ساعت 8 - 10  و مشخصه 10 روز سه شنبه مورخ 11 / 9 /93 ساعت 10 - 12 برگزار می گردد .

 

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 17:26 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک مورخ 15 / 9 / 1393 زمان برگزاری تمامی کارگاه های مکانیک با استاد آزادی می باشد شایان ذکر است
محل امتحان در سوله های کارگاهی و حضور دانشجویان به صورت گروهی خواهد بود.

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 16:1 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان استاد نیک احوال که درس مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی در روز دوشنبه دارند سکشن های ( 16 -18 ) و (18 - 20 )در یکی از سکشن های روز یکشنبه (8-10 )  و (13- 15 ) و( 15- 17) و( 17_19 ) مورخ2 / 9 /93   حضور یابند . در صورت سوال به دفتر فنی و مهندسی کارگاه ها مراجعه نمایند .

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 11:24 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه فیزیک2 استاد حسن پور دوشنبه مورخ 3 / 9 / 1393 و سه شنبه 4 / 9 / 1393 برگزار نمی گردد.

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 8:46 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و آزمایشگاه الکترونیک عمومی استاد پور فرهاد روز جمعه مورخ 14 / 9 /93 در ساختمان کارگاه ها می باشد و دانشجویان در سکشن های خود حضور آورند .

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 8:32 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی کارگاه رایانه در برق استاد پور فرهاد روز شنبه مورخ 15/ 9 /93 در کارگاه شماره 7 کامپیوتر دانشکده فنی ومهندسی ( ساختمان کارگاه ها ) می باشد و دانشجویان در سکشن های خود حضور آورند .

چهار شنبه 28 آبان 1393برچسب:, :: 13:50 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزترمودینامیک استاد عظمتی روز چهارشنبه 93/9/5 ساعت 18 در ساختمان امام علی (ع) برگزار میگردد

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 18:31 :: نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد کرم بیگی درس سیستم های قدرت2

مورخ 93/9/7 ساعت (14-11)

کلاس 502 برگزار می گردد.

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 17:52 :: نويسنده : علی عفریان

کلاس های جبرانی استاد مقدسیان مورخ 7/9/93 به شرح زیر است:

درس ماشین الکتریکی AC  ساعت (10-8) کلاس 531

درس ماشین الکتریکی DCساعت (12-10) کلاس 531

درس مدارهای الکتریکی ساعت(15-13) کلاس 531

درس تحلیل مدارهای الکتریکی ساعت (18-15) کلاس 531

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 17:44 :: نويسنده : علی عفریان

تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه استاد دباغ به شرح ذیل است:

درس آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی مشخصه(311)

روزجمعه مورخ93/9/28ساعت15:30

درس آزمایشگاه دیجیتال مشخصه(302)

روز جمعه مورخ93/9/28ساعت14:00

درس آزمایشگاه دیجیتال مشخصه(303)

روز جمعه مورخ93/9/28ساعت12:30

درس کارگاه عمومی برق مشخصه(305)

روز یکشنبه مورخ93/9/16ساعت18:00

درس آزمایشگاه مقدماتی برق مشخصه(304)

روز شنبه مورخ93/9/15ساعت18:00

درس طراحی وساخت مدار چاپی بکمک کامپیوتر مشخصه(306)

روز سه شنبه مورخ93/9/18ساعت18:00

(حضور دانشجوان در سکشن خود الزامی است)

(عدم حضور در تاریخهای ذکر شده بمنزله حذف درس تلقی می گردد)

(آخرین مهلت تحویل گزارشکار ذکر شده می باشدو

پس از این تاریخ هیچ گزارشکاری تحویل گرفته نخواهد شد)

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 17:9 :: نويسنده : علی عفریان

پروژه های درس طراحی وساخت مدار چاپی بکمک کامپیوتر-

استاد اسماعیلی دباغ

طراحی مدارsegment-7

طراحی مدار فرکانس متر

تحویل پروژه ها تاریخ93/9/18ساعت18:00در محل

کارگاه کامپیوتر میباشد و پس از تاریخ یاد شده به هیچ

پروژه ای ترتیب اثر داده نخواهد شد.

طراحی مدارها با نرم افزار پروتئوس انجام شود.

انتخاب یکی از پروژه ها به دلخواه توسط دانشجو می باشد.

عدم حضور در تاریخهای ذکرشده بمنزله حذف درس تلقی می گردد.

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 16:38 :: نويسنده : علی عفریان

کلاس استاد تقی زاده درس عناصروجزئیات ساختمانی1

از روز یکشنبه ساعت(10-8)به روز جمعه

ساعت(12-10)کارگاه شماره5انتقال یافت.

 

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 16:31 :: نويسنده : علی عفریان

کلیه کلاسهای استاد محمودمنش

مورخ 93/9/7برگزار نمی گردد.

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 15:16 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاس جبرانی استاد مهیاری درس اقتصاد خرد2 مورخ 12/9/93 و 19/9/93 و 4/10/93 ساعت 17-13 برگزار می گردد

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 10:50 :: نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد لرکی به شرح زیر است:

جبرانی درس عناصر و جزئیات ساختمانی مورخ 93/9/7

ساعت(14/30-12/30) کلاس 522

جبرانی درس مصالح ساختمانی مورخ 93/10/3

ساعت(14/30-12/30) کلاس 522

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 10:19 :: نويسنده : کارگاه کامپیوتر

امتحان عملی پایان ترم  استاد محسن کجباف 24/09/93  درس مباحث ویژه و امتحان کتبی مباحث ویژه 28/10/93 برگزار می گردد

پنج شنبه 6 آذر 1393برچسب:, :: 8:41 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاس استادعلی رحیمی فر 6/09/93 برگزار نمی گردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 18:0 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

امتحان میان ترم استاد رعنا رفیعی سامانی زبان خارجه پیش نیاز سکشن چهارشنبه ساعت 18-16 مورخ 12/9/93 و زبان عمومی جمعه ساعت 17-14 مورخ 14/9/93 و زبان تخصصی کامپیوتر جععه ساعت 11-8 مورخ 14/9/93 و زبان تخصصی چهارشنبه ساعت 16-13 مورخ 12/9/93 و زبان تخصصی کامپیوتر ساعت 30/9 الی 12 برگزار میگردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 16:3 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم درس مقاومت مصالح وسازه های فلزی ساعت(16-14)(18-16) استاد مقدم مورخ

93/9/19 برگزار می گردد.

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 15:48 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلیه کلاس های استاد عبیداوی پنجشنبه مورخ 6/9/93 برگزار نمیگردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 15:7 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاد برائی مورخ 93/9/5 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 13:8 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاد کاظمی نژاد مورخ 93/9/7 برگزار

نمی گردد.

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 12:10 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم استاد رفیعی سامانی درس

زبان تخصصی نرم افزار به شرح زیر است:

چهارشنبه مورخ 93/9/12 ساعت(16-13)

و(12-9/30)

جمعه مورخ 93/9/14 ساعت(11-8)

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 صفحه بعد


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3261
بازدید دیروز : 3978
بازدید هفته : 14968
بازدید ماه : 46600
بازدید کل : 46600
تعداد مطالب : 346
تعداد نظرات : 184
تعداد آنلاین : 4

Alternative content