خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
درباره وبلاگ


به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
پنج شنبه 27 آذر 1393برچسب:, :: 15:14 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که با استاد تحویل زاده ( استاد پارسایی ) آزمایشگاه مدارهای الکتریکی داشته اند برای امضای صورتجلسه ی امتحان آزمایشگاه به دفتر فنی و مهندسی دانشکده قسمت کارگاهها مراجعه نمایند .

پنج شنبه 27 آذر 1393برچسب:, :: 10:3 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه درس کارگاه مصالح و ساخت استاد آیین تاریخ 93/10/4 ساعت 12:00پنجشنبه می باشد

پنج شنبه 27 آذر 1393برچسب:, :: 9:59 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

جبرانی درس شناخت وطراحی معماری روستا استاد جرفی مورخ 93/9/28 ساعت 11-13 کارگاه 1005 برگزار میگردد

سه شنبه 25 آذر 1393برچسب:, :: 15:28 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه درس طراحی فنی با  استاد مرزوق پور روز سه شنبه مورخ 10/9 در کارکاه 1010 ساعت 15-13 برگزار می گردد

دو شنبه 24 آذر 1393برچسب:, :: 13:50 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی  کارگاه سوخت رسانی(2) و کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو استاد روزگرد به ترتیب در ساعات 16:00و17:00روز چهارشنبه مورخه 93/10/3 درساختمان فنی مهندسی برگزار خواهدگردید

یک شنبه 23 آذر 1393برچسب:, :: 15:59 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک استاد روزگرد روز چهارشنبه مورخ 1393/10/3 ساعت 15 برگزار می گردد.

یک شنبه 23 آذر 1393برچسب:, :: 13:39 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی درس کاربرد نرم افزار رایانه ای استاد رستمی منجزی روز سه شنبه مورخ 93/09/25 ساعت 17:00 در کارگاه کامپیوتر 7 برگزار می گردد.

یک شنبه 23 آذر 1393برچسب:, :: 11:22 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی صنعتی (رشته مهندسی شیمی)  با دکتر شمشیر ساز روز جمعه مورخ 93/10/05 ساعت 10 صبح  برگزار می گردد.

حضور هر سه سکشن سر ساعت 10 صبح الزامی می باشد.

جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 16:23 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تاریخ امتحانات تئوری و عملی استاد نیک احوال

1- امتحان عملی کاربرد رایانه در تربیت بدنی با مشخصه 2128- 3386 ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 3 / 10 / 93

2- امتحان عملی کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 با مشخصه 2138 ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 3 / 10 / 93

3- امتحان عملی کاربرد کامپیوتر در مدیرت 2 با مشخصه 2148 ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 3 / 10 /93

امتحان تئوری استاد نیک احوال مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی مشخصه (2356-2355-2354 -2353-2352-732)ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 3 / 10 /93

غیبت در جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد .

جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 10:39 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان عملی و تحویل پروژه درس هندسه ترسیمی استاد کمالی مورخ 5 / 10 /93 می باشد شایان ذکر است  ساعت  امتحان همه سکشن ها راس ساعت 10 می باشد .

پنج شنبه 20 آذر 1393برچسب:, :: 11:43 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان استاد کهوازی زاده برای ارائه گزارش کار و امضا صورت جلسه فقط مورخه 25و 26 به دفتر فنی مهندسی مراجعه کنند.

پنج شنبه 20 آذر 1393برچسب:, :: 10:4 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

سکشن های کارگاهی  استاد آیین امروز بعد از ظهر مورخ 93/9/20 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 19 آذر 1393برچسب:, :: 18:22 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

 آخرین مهلت امتحان آزمایشگاه دیجیتال و آزمایشگاه مدارهای استاد علی پور روز چهارشنبه مورخ26 /9 /93 ساعت 14:00 میباشد در غیر اینصورت درس شان حذف میگردد

چهار شنبه 19 آذر 1393برچسب:, :: 11:26 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان درس هندسه ترسیمی استاد گیتی روز دوشنبه مورخ 8 دی ساعت  9 صبح در دانشکده فنی مهندسی برگزار می گردد.

دو شنبه 17 آذر 1393برچسب:, :: 14:51 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان درس نقشه کشی صنعتی با استاد حیدری روز دوشنبه مورخ 9/24 در کارگاه 1011 برگزار می گردد

دانشجویان سر سکشکن های خود حضور داشته باشند.

دو شنبه 17 آذر 1393برچسب:, :: 13:34 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی عمومی با استاد علی پور سعدانی روز سه شنبه مورخ 25 / 9/ 93 ساعت 16 در ساختمان فنی و مهندسی برگزار می گردد .

دو شنبه 17 آذر 1393برچسب:, :: 13:30 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان استاد ماندگاری برای امضاءی صورت جلسه به دفتر فنی و مهندسی مراجعه نمایند .

دو شنبه 17 آذر 1393برچسب:, :: 11:44 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی کارگاه مبانی الکترونیک ( استاد رحمانی ) روز دوشنبه مورخ 24 / 9/ 93 و روز سه شنبه مورخ 25 /9 /93 در کارگاه الکترونیک برگزار می گردد لازم به ذکر است دانشجویان در سکشن های خود حضور آورند . 

دو شنبه 17 آذر 1393برچسب:, :: 11:9 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس های استاد نظرزاده روز دوشنبه مورخ 1393/9/24 برگزار نمی گردد.بجای آن روز یکشنبه مورخ 1393/9/30 ساعت 10-11/5 و 11/5-14 کلاس های جبرانی برگزار می گردد.

یک شنبه 16 آذر 1393برچسب:, :: 17:11 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

- تحویل پروژه ی درس طراحی معماری 1 استاد خرم نیا روز دوشنبه مورخ 1393/10/01 ساعت 9 صبح در کارگاه 1010 برگزار میگردد.

یک شنبه 16 آذر 1393برچسب:, :: 17:4 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

- تحویل پروژه ی درس تمرین معماری 2 استاد خرم نیا روز دوشنبه مورخ 1393/10/1 روز دوشنبه ساعت 11 صبح در کارگاه 1010 برگزار می گردد.

یک شنبه 16 آذر 1393برچسب:, :: 15:33 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان آزسیالات استادصفایی برای ایمیل کردن گزارشکار تنهاتاتاریخ 93/9/17مهلت دارنددرغیر این صورت ترتیب اثرداده نخواهد شد.

یک شنبه 16 آذر 1393برچسب:, :: 15:5 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان آزمایشگاه مکانیک سیالات استادصفایی برای امضاءصورت جلسه به دفتر فنی و مهندسی ( آزمایشگاه شیمی تجزیه ) مراجعه فرمایند . 

یک شنبه 16 آذر 1393برچسب:, :: 7:52 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه شیمی تجزیه با استاد پیش جنگ روز سه شنبه مورخ 93/09/18 ساعت 13-12 در کلاس های 501-502-503 برگزار می گردد.

شنبه 15 آذر 1393برچسب:, :: 15:48 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزشیمی استاد ذابح مورخ93/9/16 ساعت10:30 در کلاس502 برگزار میگردد

شنبه 15 آذر 1393برچسب:, :: 15:43 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان نقشه کشی صنعتی با گروه مهندسی شیمی شنبه 93/9/29 ساعت 14:00در محل کارگاه برگزار میگردد

شنبه 15 آذر 1393برچسب:, :: 15:40 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی رسم فنی 4 هر دوسکشن 5شنبه 93/9/27ساعت14:00در محل کارگاه برگزار میگردد

شنبه 15 آذر 1393برچسب:, :: 14:15 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی نقشه کشی صنعتی استاد جعفری روز شنبه مورخ 6 / 10 /93 ساعت 10 - 12 در ساختمان امام (ع ) کلاس 525 و 526 برگزار می گردد .

شنبه 15 آذر 1393برچسب:, :: 11:23 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه کلاس های استاد مهدی سعیدی  یکشنبه 93/9/16 و دوشنبه 93/9/17 برگزار نمی گردد.

شنبه 15 آذر 1393برچسب:, :: 11:7 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان های کارگاهی استاد گیتی به شرح زیر می باشد:
درک و بیان 2 شنبه 29 آذر
طراحی معماری 1 چهارشنبه 3 دی
درک و بیان  1 چهارشنبه 3 دی
تمرین معماری 1 چهارشنبه 3 دی
هندسه کاربردی دوشنبه 8 دی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 صفحه بعد


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1425
بازدید دیروز : 3889
بازدید هفته : 16018
بازدید ماه : 69854
بازدید کل : 129451
تعداد مطالب : 455
تعداد نظرات : 234
تعداد آنلاین : 4

Alternative content