خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
یک شنبه 6 تير 1395برچسب:, :: 7:27 ::  نويسنده : علی عفریان

 

 دانشجویان گرامی:

با توجه به طرح ضیافت اندیشه اساتید وحضور آنها درمشهد مقدس، دانشجویانی که با اساتید ذیل در نیمسال 3-95-94 (تابستان) درس اخذ نموده اند ،تا روز سه شنبه مورخ 95/4/15 کلیه کلاسهای آنها برگزار نمی گردد.کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

1-فرشید مصباح

2-مریم کشول رجب زاده

3-جلال وشاحی

4-محسن کجباف

5-علی مردانی شلمزاری

6-سمیه الهی

7-ناصر حدادزاده

8-مهشیدشاهزاده

9-حسین واقف پور

10-آرزوافشارباقری

11-سهلا سیدبویر

12-امین قلعه نوئی

13-محمدیوسفی

14-الهام کاظمی

15-عباس موسوی ده شیخ

16-فرشید منشور

17-خاطره سروآزاد

18-عبدالقادر پورعلی

19-میثم مالکی

 

 

شنبه 5 تير 1395برچسب:, :: 7:32 ::  نويسنده : علی عفریان

دانشجویان زبان عمومی استاد عطاشنه کتاب English Station دکتر ابراهیمی ودکتر نعیمی را خریداری ودرس اول آن را مطالعه نمایند.

و دانشجویان زبان پیش نیاز کتاب Start Readingچاپ جدیدی(مولف دکتر سیدرحیم موسوی نیا) را خریداری کرده ودرس اول را کامل مطالعه کنند.

چهار شنبه 2 تير 1395برچسب:, :: 6:53 ::  نويسنده : علی عفریان

 

آخرین مهلت ارائه وتحویل گزارش کارآموزی دانشجویان دکتر علیرضا بهرامی درروز چهارشنبه مورخ 95/4/9 ساعت10 در کلاس 514 می باشد.

"بدیهی است پس از تاریخ فوق گزارش کار

اموزی تحویل گرفته نمی شود."

سه شنبه 1 تير 1395برچسب:, :: 8:50 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد مالکی در نیمسال تحصیلی3-95-94 (تابستان) از تاریخ 95/4/19 برگزار می گردد.

کلاسهای جبرانی این دروس متعاقبا اعلام می گردد.

شنبه 22 خرداد 1395برچسب:, :: 6:40 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان استاد کیانی و استاد آل ناصر در تاریخ 95/03/26 برای تحویل مدارک کارآموزی و پروژه از ساعت 9 الی 18 به اتاق مدیر گروه مراجه فرمایند.

دو شنبه 17 خرداد 1395برچسب:, :: 8:1 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

تحویل پروژه استاد طاهری منفرد روز پنجشنبه 95/03/20 ساعت 14 در کارگاه کامپیوتر شماره 5 برگزار میگردد

سه شنبه 11 خرداد 1395برچسب:, :: 7:29 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان استاداحمد محمدی

دانشجویانی که در امتحان پایانی آزمایشگاه فیزیک1 و2 حضور نداشتند ویا صورتجلسه امتحانی را امضا ننموده اند،روز چهارشنبه 95/3/12 ساعت 10 صبح در آزمایشگاه فیزیک1 حضور یابند. بدیهی است در صورت عدم حضور غایب در امتحان محسوب و درس شما حذف می گردد.

یک شنبه 9 خرداد 1395برچسب:, :: 5:21 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تغییر تاریخ امتحانات استاد علی پور :

قابل توجه دانشجویانی که با استاد علی پور امتحان کنترل خطی و کنترل صنعتی(PLC) دارند تاریخ امتحانات از روز یکشنبه مورخ  03/09 به روز سه شنبه مورخ  03/11 ساعت 11 تغییر یافته است.

شنبه 8 خرداد 1395برچسب:, :: 16:17 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گرامی استاد محمدی که یکشنبه مورخ 95/3/9 ساعت 8 صبح امتحان عملی آزمایشگاه فیزیک دارند :

امتحان آزمایشگاه فیزیک 1 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 4 خرداد 1395برچسب:, :: 14:46 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه تمامی دروس با استاد احمد جرفی روز پنجشنبه مورخ 95/03/20 ساعت 14 در کلاس 1006 می باشد.

سه شنبه 4 خرداد 1395برچسب:, :: 11:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که درس آزمایشگاه دیجیتال با استاد خادمی دارنند جهت امضاءی صورت جلسه به دفتر فنی و مهندسی تا مورخ 5 / 3 / روز چهارشنبه حضور آورنند .

سه شنبه 4 خرداد 1395برچسب:, :: 10:48 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان که درس کارگاه مدارفرمان با استاد موسوی ده شیخ دارنند جهت امضاءی صورت جلسه امتحان روز چهارشنبه مورخ 5 / 3 / ساعت 10 - 12 به دفتر مدیر گروه حضور آورنند .

یک شنبه 4 خرداد 1395برچسب:, :: 9:2 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان و تحویل پروژه استاد موسوی صالح روز چهارشنبه مورخ 95/03/05 از ساعت 8 الی 20 در کلاس 1006 می باشد.

دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, :: 15:14 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1  استاد دباغ روز چهارشنبه مورخ 12 / 3 / ساعت  16 - 18 و آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی ساعت 18- 20 همان روز برگزار میگردد .

دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, :: 9:44 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویانی که با استاد علی پور امتحان دارند :

تاریخ امتحانات استاد علی پور از تاریخ 03/09 به تاریخ 03/11  تغییر یافت

_______________________________________________________________________

آزمایشگاه کنترل صنعتی(PLC) مشخصه 38 روز سه شنبه مورخ 95/03/11 ساعت 11

_______________________________________________________________________

آزمایشگاه کنترل صنعتی(PLC) مشخصه 39 روز سه شنبه مورخ 95/03/11 ساعت 11

________________________________________________________________________

آزمایشگاه کنترل صنعتی(PLC) مشخصه 40 روز سه شنبه مورخ 95/03/11 ساعت 11

________________________________________________________________________

آزمایشگاه کنترل خطی مشخصه 126 روز سه شنبه مورخ 95/03/11 ساعت 11

یک شنبه 2 خرداد 1395برچسب:, :: 8:36 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان  آزمایشگاه مدار استاد امانی روز دوشنبه مورخ 3 / 3 / ساعت 10 - 13 ( تمامی سکشن ها) و آزمایشگاه دیجیتال ساعت 14 - 17 همان روز برگزار می گردد . ( تمامی سکشن ها )

یک شنبه 2 خرداد 1395برچسب:, :: 8:30 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه الکترونیک استاد پور فرهاد روز سه شنبه مورخ 4 / 3 / ساعت 8 - 10 برگزار میگردد .

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 14:10 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

امتحان پایان ترم تشریحی استاد ساعی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری روز سه شنبه 95/03/04 ساعت 11 صبح برگزار می گردد .

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 5:59 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی طراحی معماری 1 با استاد اسپرغم روز دوشنبه مورخ 95/03/03 ساعت 14 برگزار می گردد.

پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 13:19 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

جبرانی درس روستا 1 استاد جرفی روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه های 95/03/03 و 95/03/04 ساعت 14تا 19 کلاس 1009 برگزار میگردد.

جبرانی درس روستا 2 استاد جرفی روزسه شنبه مورخ 95/03/04 ساعت 8 تا13 کلاس 1009 برگزار میگردد.

پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 7:16 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه عملیات واحد استاد کاظمی اسفه روز پنج شنبه مورخه 95/02/30 ساعت 15 کلاس210 ساختمان علوم انسانی برگزار میگردد.

پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 5:52 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی تمرین های معماری 2 رشته نقشه کشی معماری با استاد اسپرغم روز دوشنبه مورخ 95/03/03 ساعت 15 برگزار می گردد.

سه شنبه 28 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 14:0 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه کنترل فرآیند ساعت 10-9 و آزمایشگاه عملیات واحد 11-10  مورخ 3/3  در ساختمان فنی مهندسی (آزمایشگاه شیمی )برگزار میگردد.

امتحان عملی آزمایشگاه معماری کامپیوتر استاد سعدونی روز سه شنبه مورخه 95/03/11 راس ساعت 14 در کارگاه کامپیوتر شماره 5 برگزار میگردد.

(حضور دانشجویان در این ساعت الزامی است)

سه شنبه 28 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:58 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

کارگاه نرم افزار مهندسی استاد نوراله دزفولی روز سه شنبه مورخه 95/02/28 تشکیل نمی گردد.

سه شنبه 28 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 9:1 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

امتحان عملی استاد نوراله دزفولی درس نرم افزار مهندسی عمران مورخه 95/03/04 روز سه شنبه ساعت 17 در محل کارگاه کامپیوتر شماره 5 برگزار می گردد

دو شنبه 27 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:34 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی آزمایشگاه های استاد تحویل زاده به اتمام رسیده است .

یک شنبه 26 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 12:57 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه برق که با استاد امانی آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه دیجیتال دارند میرساند که آزمایشگاههای مذکور به اتمام رسیده است.

یک شنبه 26 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 12:55 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

تاریخ امتحان استاد پزشکیان به شرح زیر می باشد 

برنامه نویسی پیشرفته 2 مشخصه 1151  روز 95/03/09 ساعت 16 الی 18

برنامه نویسی پیشرفته 2 مشخصه 1149  روز 95/03/09 ساعت 18 الی 20

آز پایگاه مشخصه 2793  روز 95/03/09 ساعت 11 الی 13

(حضوردانشجویان طبق مشخصه ها و ساعت اعلام شده الزامی است)

شنبه 25 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 5:33 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه رسم فنی استاد واقف پور در تاریخ 95/02/27 برگزار نمی گردد. جبرانی آن 95/03/1 روز شنبه ساعت 8تا 11 برگزار می گردد.

 

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 485
بازدید دیروز : 906
بازدید هفته : 1391
بازدید ماه : 42383
بازدید کل : 2191562
تعداد مطالب : 108
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 4

Alternative content