خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 12:27 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی ازمایشگاه عملیات واحد استاد سالمی تجرد، برای دانشجویانی که در کلاس حضور نداشته اند، روز یکشنبه 95/9/7 ساعت 9 الی 11 برگزار میگردد.

پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 12:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد سالمی تجرد، برای دانشجویانی که در کلاس حضور نداشته اند، روز شنبه 95/9/6 ساعت 11 الی 13 برگزار میگردد.

پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 12:12 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه انتقال حرارت استاد سالمی تجرد، برای دانشجویانی که در کلاس حضور نداشته اند، روز شنبه 95/9/6 ساعت 9 الی 11 برگزار میگردد.

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 19:16 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه عملیات واحد و آزمایشگاه کنترل فرایند استاد جلالی فر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 95/9/3 و 95/9/4 برگزار نمیگردد.جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 15:11 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد الهی

روز یکشنبه 14 آذر ساعت 14 می باشد

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 15:7 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد رضایی

روز سه شنبه 16 آذر ساعت 11 می باشد

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 15:4 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد عبادست

روز دوشنبه 15 آذر ساعت 16 می باشد

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 8:59 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو و نقشه کشی با کامپیوتر  با استاد بزرگان سکشن های 10 تا 12  و    14تا 17   و   17 تا 20 امروز سه شنبه مورخ 95/9/2 برگزار نمی گردد.

شنبه 29 آبان 1395برچسب:, :: 15:1 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

 کارگاه های استاد آذری روز شنبه مورخ 95/08/29 سکشن 15 تا 17   و   17 تا 20  برگزار نمی گردد.

شنبه 29 آبان 1395برچسب:, :: 14:20 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه جوشکاری استاد عامریان  روز شنبه مورخ 29 / 08 / 95  برگزار نمی گردد .

شنبه 29 آبان 1395برچسب:, :: 9:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

جلسه تحویل گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد و آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد سالمی تجرد روز دوشنبه مورخ 95/09/01 ساعت 11-10 در آزمایشگاه سیالات برگزار می گردد.

 

 

پنج شنبه 27 آبان 1395برچسب:, :: 17:26 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آزمایشگاه  *شیمی فیزیک*  استاد اسدی

روز شنبه 29 آبان تشکیل می گردد

 

چهار شنبه 26 آبان 1395برچسب:, :: 8:50 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه عملیات واحد استاد جلالی فر

امروز 26 آبان برگزار نمی گردد

سه شنبه 25 آبان 1395برچسب:, :: 11:56 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه فیزیک مکانیک(فیزیک1) با استاد بروایه روز سه شنبه مورخ 95/08/25 سکشن های 15-13 و 17-15 برگزار نمی گردد.

شنبه 25 آبان 1395برچسب:, :: 8:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آزمایشگاه شیمی آلی استاد رضایی

روز سه شنبه 25 آبان تشکیل نمی گردد.

دو شنبه 24 آبان 1395برچسب:, :: 15:23 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آز شیمی تجزیه استاد حاجی عبداله

این هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 25 و 26 آبان تشکیل نمی گردد

کانال رسمی اطلاع رسانی کارگاه ها در تلگرام

 

Link:https://telegram.me/abd_kargah

دو شنبه 24 آبان 1395برچسب:, :: 11:38 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه مدارهای منطقی با استاد ربیعی امروز مورخ 95/08/24 سکشن 15 الی 17 برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز پنجشنبه مورخ 95/08/27 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد

دو شنبه 24 آبان 1395برچسب:, :: 10:4 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه عملیات واحد با استاد سالمی تجرد روز دوشنبه مورخ 95/08/24 سکشن 16-14 راس ساعت 14:30 برگزار می گردد.

شنبه 22 آبان 1395برچسب:, :: 15:21 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه کارگاه های کامپیوتر استاد میلاد نیک احوال بجای روز پنج شنبه روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 15   -  16:30   و   16:30   -  18  برگزار میگردد.

پنج شنبه 20 آبان 1395برچسب:, :: 15:6 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 با استاد رستمی روز پنجشنبه مورخ 95/08/20 سکشن 18-16 برگزار نمی گردد.

پنج شنبه 20 آبان 1395برچسب:, :: 10:16 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس تمرین های معماری 1 با استاد اسپرغم روز پنجشنبه مورخ 95/08/20 سکشن 17-14 برگزار نمی گردد.جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 95/08/26 ساعت 16-14 در کلاس 1007 برگزار می گردد.

سه شنبه 18 آبان 1395برچسب:, :: 11:1 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه آزمایشگاه های استاد امانی روز سه شنبه مورخ 95/08/18 برگزار نمی گردد.

توجه

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که از جلسه آینده حضور کلیه دانشجویان الزامی و در صورت عدم حضور و غیبت درس مربوطه حذف خواهد شد.

دو شنبه 17 آبان 1395برچسب:, :: 13:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه ریزپردازنده PLC با استاد بنی طرفیان روز دوسنبه مورخ 95/08/17 سکشن 16-14 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 16 آبان 1395برچسب:, :: 20:16 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه آز مقاومت مصالح با استاد مالکی گروه کاردانی مکانیک خودرو چهارشنبه این هفته مورخ 95/8/19 سکشن 14  تا  16  برگزار می گردد.

یک شنبه 16 آبان 1395برچسب:, :: 18:5 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه طراحی و ساخت مدارچاپی به کمک کامپیوتر با استاد امانی روز دوشنبه مورخ 95/08/17 ساعت 18-16 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 16 آبان 1395برچسب:, :: 16:20 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمای دروسی که در آزمایشگاه دیجیتال و الکترونیک تشکیل می شوند به علت تجهیز و تعمیر روز دوشنبه مورخ 95/08/17 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 16 آبان 1395برچسب:, :: 7:45 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آزمایشگاه شیمی آلی استاد الهی

امروز 16 آبان ساعت 15:30 تشکیل می گردد

یک شنبه 16 آبان 1395برچسب:, :: 7:42 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که تاکنون در کلاس آزمایشگاه شیمی آلی استاد الهی حضور نداشتند

می توانند در تاریخ 09/14 ساعت 14 در کلاس جبرانی شرکت کنند

کانال رسمی اطلاع رسانی کارگاه ها در تلگرام

Link:https://telegram.me/abd_kargah

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 880
بازدید دیروز : 798
بازدید هفته : 4921
بازدید ماه : 2617
بازدید کل : 2387453
تعداد مطالب : 213
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 4

Alternative content